Det här är vadvi erbjuder

Redovisning

Bokföring, skatteuppbörd, statistik, moms, årsredovisning – listan kan göras lång.

 • Bokföringsrådgivning
 • Avgiftsredovisning
 • Resultatuppföljning
 • Redovisningsrådgivning
 • Bokslut

Revision

Vår personal har lång erfarenhet av arbetsuppgifter inom området revision.

 • Lagstadgad revision
 • Efterfrågestyrd revision
 • Internrevision
 • IT-revision

Skatt

Ditt Företag ABs medarbetare har denna kunskap och ser till att Din skatt blir den optimala sett över tiden.

 • Företagsbeskattning
 • Individbeskattning
 • Mervärdeskattefrågor
 • Skatterevision
 • Företagsförvärv

Övrig rådgivning

Revikonsults medarbetare har mångårig erfarenhet. Detta skapar både djup och bredd på kunnandet.

 • Bolagsbildningar
 • Emissioner
 • Due Diligence
 • Värderingar
 • Generationsskiften
Specialiteter

SPECIALISTOMRÅDEN

Enmansbolag

Med enmansbolag menar vi företag som drivs av en ägare. Ofta en entusiastisk entreprenör som antingen arbetar ensam eller tillsammans med ett antal anställda.

Mellanstora bolag

Som mellanstora bolag brukar vi räkna bolag i storleksordningen 10-50 anställda. Då brukar man ofta ha en ekonomiansvarig som helt eller delvis arbetar med företagets ekonomi.

Internationella bolag

Arbetar du med ekonomi på ett internationellt bolag med representation i Sverige? Vill ni få bra service och korta ledtider? Då är Revideco en partner för dig.

Idag har vi mer än 25 års erfarenhet av best practice från situationer som är ovanliga för företagare. Det kan vara när du ska ta in nya delägare, köpa ett bolag, expandera utomlands eller kanske vid ett generationsskifte, eller annat.

Vi stöttar dig i de här situationerna så att du kan ta rätt beslut och undvika fällorna och på så sätt få en tryggare vardag. Kontakta oss idag på e-post eller telefon för mer information samt rådgivning för ditt företag.

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet